Upadłość Konsumencka jest to regulacja prawna dająca możliwość redukcji lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niewypłacalności – nieregulowania zobowiązań finansowych powyżej trzech miesięcy. Do niewypłacalności nie można doprowadzić umyślnie lub nieumyślnie w postaci rażącego niedbalstwa – są to szczególnie ważne przesłanki negatywne w procesie upadłości konsumenckiej. Regulacja prawna została wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. Natomiast 31 grudnia 2014 roku wdrożona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości. Przyczyniło się to do zwiększenia liczby wydawanych postanowień o ogłoszeniu upadłości tzw. konsumenckiej przez sądy.

Masz długi i nie wiesz jak sobie poradzić z problemem, wypełnij poniższy TEST lub skontaktuj się z Nami, pomożemy!

… SPRAWDŹ – czy ogłosisz upadłość konsumencką? wejdź na stronę www.upadlosckonsumenckaslask.pl i rozwiąż bezpłatny TEST!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
4.5 (89.66%) 29 Opinii